SMĚNÁRENSTVÍ

bez poplatků od roku 1974

ve více než 70 zemích světa

DOPLŇKOVÁ SLUŽBA: VÝBĚR HOTOVOSTI (CASH ADVANCE)

  • Cash Advance je služba, při které se proti předložení platební karty vyplácí peněžní hotovost.

 

  • Tento způsob čerpání hotovosti je možné provést s kartami VISA a MasterCard prostřednictvím elektronického terminálu.

 

  • Autorizace platební transakce probíhá tak, že se držitel karty podepíše na stvrzenku z terminálu shodně se vzorovým podpisem na kartě nebo zadá PIN na klávesnici.

 

  • Držitel je povinen spolu platební kartou předložit doklad totožnosti.

Praha 1

Železná 2

Telefon: (+420) 224 224 219

Otevírací doba: NON-STOP

Praha 1

Václavské nám. 48

Telefon: (+420) 222 210 711

Otevírací doba: NON-STOP

Praha 1

Kaprova 11

Telefon: (+420) 222 329 187

Otevírací doba: 10:00-22:00

copyright 2015 all rights reserved